OBEC ŽIŽKOVO POLE OZNAMUJE, ŽE DNE 26. 11. 2018 SE UKONČUJE SVOZ BIOODPADU PRO TENTO ROK.